Sanatcilar

   
 


 

 

Ana Sayfa

Dj,ler

Ilcelerimiz

Yemeklerimiz

Yozgat

Sanatcilar

Resimler

Ziyaretçi defteri

ISTEKLER

 


     
 

YOZGATLI SANATCILAR

Nida Tüfekci
Şakir Öner Günhan
Osman Köseoğlu
Cavit Karabey
Selahattin Bölük
Bayram BilgeTokel
Serhat Bölük
Pınar öztürk
Canan Çetin
Neco
Soner Özbilen
Erol Baran
Mehmet Balaban
Eyüp Öztekin 

YOZGATLI ÜNLÜLER

                                                                                   GÜREŞÇİLERİMİZYOZGATLI KEL HASAN  >>  Sarıkaya ilçesi Hasbek köyündendir. II. Mahmut döneminin en namlı başpehlivanıdır. Sultan Aziz'in de lalasi ve pehlivanlık
hocasıdır. Sultan Mahmut döneminin son 15 yılında imparatorluğun yegane başpehlivanı olan Kel Hasan tüm rakiplerini mağlup etmiştir. Pala Mehmet'i
yağlğı mermer güreşinde yenmesi en büyük başarılarındandır.


NASUH AKAR ( 1922-1984 ) >>  1922 yılında Yozgat’ta dünyaya geldi.1946 yılı Stockholm İSVEÇ de Serbest stil 57 Kg da Avrupa 2. 1948 yılı Londra Olimpiyatlarında Serbest stil 57 Kg da 1.1949 yılı İstanbul TÜRKİYE de Serbest stil 57 Kg da Avrupa 1.1951 yılı Helsinki FİNLANDİYA da Serbest stil 57 Kg da Dünya 1.Kulüplerde ve Milli Takımda antrenörlük yaptı.18. 05. 1984’te öldü.


ÖMER SUZAN >>  Avrupa ve dunya şampiyonu 


MUSTAFA ÇETİNYÜREK  >> Türkiye şampiyonu


                                                                                           PEHLİVANLARIMIZ

HASBEKLİ MAHMUT >> Pehlivan
   
NECMİ GENÇALP >> Avrupa ve dünya Şampiyonu
   
ERCAN YILDIZ  >> Avrupa Şampiyonu


                                                                                            SANATÇILARIMIZ
 
Şakir Öner Günhan   
Osman Köseoğlu   
Cavit Karabey   
Selahattin Bölük   
Bayram BilgeTokel   
Serhat Bölük   
Pınar öztürk   
Canan Çetin   
Neco   
Soner Özbilen   
Erol Baran   
Yüksel Nihal
Haydar Şanlı
Hüseyin Öksüz                                                                                           ŞAİRLERİMİZ
 
Sani Sarıkaya >> 1951 Yozgat/ Sorgun / Taşpınar doğumlu. Çile Yumağım isimli bir şiir kitabı bulunmaktadır.
   
Sefil Döndü >> 1942 - Yozgat / Sorgun / Çayözü doğumlu. İçimdekiler adlı şiir kitabının yazarı
.   
Şakir Arslan >> Yozgat'ta doğan yazarımız Ellerim Atatürk'le Kenetli isimli şiir kitabını yazmıştır.
.   
İsmail Büyükerol >> 1960 Yozgat/ Sorgun/ Dişli doğumlu. Cam Suyu şiir kitabının yazarı.
.   
Yusuf Özcan >> 1957 Yozgat/ Şefaatli doğumlu. Kervan Yürüten ve Deli Düşlerim Dolunay şiir kitaplarının yazarı.
.   
Osman Yıldız >> 1943 Yozgat /Sarıkaya/ Koçak doğumlu. Günlerin Penceresinden isimli okul şiirleri kitabının yazarı.
.   
Memduh Şenol >> 1945 Yozgat/ Bozok doğumlu. Şah Kartal Göçtü, Ve Aranan Yıllar Geçti, Al Şafağın Habercisi ve Göz Pınarları eserlerinin yazarı.
.   
Bayram Durbilmez >> 1969 Yozgat Doğumlu yazarımız Vatanımın Bayrağında, Çileli Hayat/ Huzura Hasret ve Öze Çağrı isimli şiir kitaplarını yazmıştır.
.   
Muttalip Taş >> 1965 Yozgat / Sorgun / Mehmetbeyli doğumlu. Ağıt Sırası isimli şiir kitabının yazarıdır.
   
HÜZNI BABA >> Hüzni Baba takma adýyla bilinen ve cami hocasý olan Mehmet
Bahattin ;Yozgat ili, ilçeleri ve köylerinde halk arasýnda dilden dile
anlatýlarak gelen ve ölümünden sonra divani ve bazý halk þiirleri
yayinlanan ancak tam anlamiyla kavranamamis bir sairimizdir. Hüzni Baba'nin
hayati degisik eserlerde genis olarak yayinlanmistir. 1879 yilinda Asagi
Nohutlu Mahallesinde dogmustur. Önce Hüzni mahlasiyla daha sonra Hizbi
Mahlasinda sürler yazmistir. Mahkeme zabit katipligi, Haymana'da imamlik,
Zile'de tabur Imamligi yapmýþtir. 13,5 yil askerlik yapmýþtir. Ömrünün son
zamanlarinda Yozgat'ta bulunmus ve 17 Ocak 1936'da vefat etmistir. Mezari
çamligin eteklerindeki Halit Efendi bagindaki (Bugünkü Doðumevi Hastanesinin
altinda) mezarliktadýr. sürlerini hece ve aruz vezniyle yazmistir. Heceyle
genellikle 11'li, 7'li ve 8'li kaliplari kullanmistir.
   
AGAH EFENDI >> Yozgat'li çapanoglu Ömer Hulusi Efendinin ogludur. 1832 yilinda
Istanbul'da dogmustur. 1860 yilinda yayinlanmis olan Ilk Türk Gazetesi
Tercumani Ahval'i çikarmistir. Böyle ce Türkiye'nin ilk gazetecisi ünvanini
kazanmistir. Gazeteciligin yanýnda çesitli devlet memurluklari yapmýþtir.
Posta Bakanligi sirasinda Posta pullarini bastirarak Türkiye Pos talarinda
ilk defa pul kullanma usulünü o getirmistir. 1885 yilinda Atina elçisi iken
orada ölmüs, cenazesi Istanbul'a getirilmistir.
   
EMIÝRIÝ SULTAN Ahmet Yesevi'nin halifelerindendir. Lakabi serifüddün,
Babasinin adi Muhammed'dir. Emirci Sultan olarak bilinmektedir. Doðum tarihi
bilin memektedir. Ölüm tarihi 1240'týr. Türbesi Yozgat'ýn Osmanpaþa
Kasabasýndadýr. Asýl adý Osman'dýr. Babasi çocuklugunda Ahmet Yesevi'ye
gönderýr. Ahmet Yesevi'nin yanýnda bir çok kerametler gösterir bir gün
Yesevi Dergahina çin'li tüccarlar gelir Ülkelerinde ejderha türedigini ve
insanlari öldürdügünü söylerler. Ahmet Yesevi Hazretlerinden yardim
isterler. Ahmet Yesevi Derviþlerine çin'e kim gitmek ister deyince Derviþler
"emir sizindir ,"derler , ama içlerine de bir korku düþer. Bu sirada Osman
Efendi gitmek is tedigini söyler Ahmet Yesevi Osman'in beline tahta bir
kiliç kusandirarak dualarla ugurlar. Osman Efendi tahta kiliciyla çin
diyarinda ejderhayi öldürür ve geri döner. Basindan geçenleri ve ej derhayi
nasil öldürdügünü hocasina anlatir. Ah met Yesevi'de ona "Emiri çin "
lakabini verir. Bu lakap zamanla bozularak Emirci'ye dönüsür ve Yozgat
yöresinde Osman Efendi hakkinda bu la kap kullanilir. Osman Efendi bir
görüse göre Ahmet Yesevi'nin 1194 yilinda vefatiyla Türkistan'da duramaz
Rumeli'ye dogru yola çikar, bir görüse göre de Ahmet Yesevi'nin istegi ve
iradesi dogrultusunda Anadolu'ya gelir daha 'sonra Yozgât'in Keçikiran
Köyüne yerlesir bu sirada Sivas'a Vati tayin edilen Selçuklu veziri , Emiri
çin'in göh retini duyar yanýna gelir sohbetinde bulunur, ta lebesi olur.
Selçuklu Hükümdarina bir mektup yazarak valilikten istifa eder ve seyh
Osman'in zaviyesi çevresindeki bir kaç köyü ve bir miktar ara ziyi satin
alarak vakfeder. 0 günden sonra da tek kenin adi Osmanpaþa Tekkesi olur. Köy
de bu günkü Osmanpaþa Kasabasidir.
   
Nida  TÜFEKÇı >> 1 Mart 1929'da Yozgat'in Akdagmadeni Ilçesin de dogmustur.
Müzik seven bir ailenin çocugudur. Ilk müzik egitimini babasi Hamdi
TÜFEKÇI'den almistir. Ilkokulu Akdagmadeni'nde, orta okula yine
Akdagmadeni'nde baslamis, Ankara'nin Maliye okuluna giderek ögrenimini bu
rada tamamlamistir. Muzaffer SARISÖZEN'in tesvikiyle 1947'den itibaren
Yurttan Sesler Programina ögrencilik yillarinda misafir sanatçi olarak
katilmaya baglamistir. 0 güne kadar bilinmeyen bir tavirla sürmeliyi
söyledigi için radyonun en parlak simalari arasinda yer almistir. 1953'te
Yurt tan Sesler'in daimi sanatçisi olmustur. TRT'de çesitli görevlerde
bulunmus, yaptigi derlemeler, yetistirdigi talebeler ve yazdigi notalarla
Türk Halk Müziginin tanitiminda büyük emegi geçmistir. Resmi ve özel derleme
gezilerinde derledigi türkülerin sayisi bilinmemektedir. 750-800 kadar
türkünün notasini yazmistir. Yasami boyunca Muzaffer SARISÖZEN ekolünün
savunucusu ve uygulayicisi olmustur. 1970-1990 yillari arasinda yetisen halk
müzigi sanatçilari ise Nida TÜFEKÇI ekolünden yetismistir. Cumhuriyetin
Ilanindan sonra milli kültürümüzün zenginliklerini, folklo rünü ortaya
çikarmak için bir çok çalisma yapmýþ tir. Bunlardan birisi de halk
türkülerinin derlen mesidir. Muzaffer SARISÖZEN'in yurt çapinda el de ettigi
derlemelerin "Yurttan Sesler Programi" ile degerlendirilmesi, Anadolu'da
halk müzigine karsi ilginin artmasina sebep olmustur. Yurttan Sesler ve Halk
Müzigi akiminin en etkili savunu cusu ve uygulayicisi Nida TÜFEKÇI'dir. Nida
TÜFEKÇI Yozgat ve çevresinin türkülerinin özellikle Sürmeli'nin yurt çapinda
sevilip taninmasini sag lamistir. Sürmeli'nin en çok sevilen tarzlarindan
birisi de Nida TÜFEKÇI tavridir.
   
HASAN COÞKUN >> Istiklal Savaþinin sarýklý mücahitlerinden Hasan COÞKUN, 1887
yýlýnda Sorgun'un Ahmet Fakýlý Köyünde doðdu. Demli Molla veya Deli Molla
adlariyla da anilir. Egitimini köyünde ve Kayseri'de yapmýþtir. Yozgat
vaizligi yapmýþtir. Cumhuriyet Ilanindan sonra 6 sene Sorgun Imamligi
yapmýþ, bilahare etnik gruplarin ve özellikle Er menilerin faaliyetlerini
sürdürdükleri Kars ve yö resinde kendisinin ilim ve feyzinden yararlanmak
üzere Kars'a tayin edilmis, Kars'ta Karslilarin bü yük sevgi ve
takdirleriyle kargilanmis, kizini ve oglunu Kars Lisesinde okutmus, daha
sonra Polatli ve Eskisehir Müftülüklerine tayin edilmis; Eskisehir
Müftülügünden emekli olmak üzere mü racaat ettiginde Sorgunlu
hemsehrilerinin israri ile tekrar Sorgun Müftülügüne tayin olmus 2 yil
burada çalistiktan sonra emekli olmus, 20 Ocak 1965'te vefat etmistir.
Mezari Eskisehir'dedir. Hasan Efendi halkin içinden gelmis kendi kendini
yetistirmis mütevazi, ileri görüslü aydin bir din adamidir. gair ve
hatipliginin yani sira fenne, il me, medeniyete ve demokrasinin
faziletlerine inanmis bir kiþidir. sürleri bugün bile halk arasýnda
sevilerek söylenir.
   
N.ABBAS SAYAR >> Ülkemizde kültür ve sanat hareketleri Ýstanbul ve Ankara'dan
yönlendirilir. Büyük þairler , yazarlar buralardan çýkar ve ülkeye
seslenirler. Ancak Anadolu'dan çýkýp genelinde adýnýülke kültürüne hizmet
edebilme baþarýsýna ulaþanlardan da vardýr. Bunlardan biri de Abbas
Sayar'dýr. Abbas Sayar 1923 yýlýnda Yozgat'ta doðdu. Liseyi Yozgat'ta
bitirdi. Istanbul'da Edebiyat Fakültesine devam etti, ancak okulu yarýda
býraktý. Yozgat'ta çiftçilik yaptý, daha sonra Ýstanbul'da matbaa iþiyle
ugraþmaya basladý, tekrar Yozgat'a döndüðünde açtýgý matbaada "Bozok
Gazetesini çýkardý. Uzun bir süre yaþadýgý Yozgat'tan ayrýldý ve halen
Ayvalýkta yaþamýný sürdürmekte olan Abbas Sayar, zaman zaman Yozgatla ilgili
yazýlarýna Yozgatta günlük olarak yayýnlanan ileri gazetesinde devam
etmektedir. Yazý hayatýna sürle baslayan Abbas Sayar asýl ününü hikaye ve
romanla saglamýþtýr. Yayýnlanmýþ eserlerinde Orta Anadolu insanýnýn yaþamýndan kesitler yer alýr. Abbas Sayar, "Yýlký Atý" adli eseriyle TRT Roman
ödülünü , " Can Senligi"yle Madarali Roman ödülünü, "Çelo" ileTürk Dil
Kurumu Armaganýný kazanmýþtýr. Eserleri: Yýlký Atý (1970) ,Çelo (1973) Can
þenliði (1975), Yorganýný Sýký Sar (1976), Dik Bayýr (1977) , Tarla Baþý
Salkým Saçak (1987), Noktalar (1989), Anýlarda Yumak Yumak (1990), Boþluða
Takýlan Ses (Þiir kitabý, 1992)


                                                                       AKADEMİK ÇALIŞMALARI OLAN YAZARLARIMIZ

ADI SOYADI
 
Prof.Dr. Y.Ziya ÖZER
 
Prof.Dr. Uğur KÖKTÜRK
 
Prof.Dr. Turgut ÖNEN
 
Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ
 
Prof.Dr. Reşat GENÇ
 
Prof.Dr. Ömer BAYIN
 
Prof.Dr. Osman ALTUĞ
 
Prof.Dr. Erdem KOÇ
 
Prof.Dr. Atalay YÖRÜKOĞLU
 
Doç.Dr. Celal  DEMİR
 
Dr.Ali Şakir ERGİN
 
Dr. H.Avni  YÜKSEL
 
Doç Dr. Celal DEMİR
 

                                                                                 ESER SAHİBİ OLAN YAZARLARIMIZ
 
1. Adamım
 Habip COŞKUNSOY
 
2. Ağıt Sırası
 Muttalip TAŞ
 
3. Ağladı Yüreğim
 Şakir SUSUZ
 
4. Akdağmadeni
 A.Fevzi KOÇ
 
5. Altından Çapanoğlu Çıkar
 Ertuğrul KAPUSUZOĞLU
 
6. Atatürk ve Yozgat
 Yılmaz GÖKSOY
 
7. Aygırı Kısrakla Tutarlar
 Ertuğrul KAPUSUZOĞLU
 
8. Bayram DURBİLMEZ
 Çileli Hayat -Öze Çağrı
 
9. Boğazlıyan
 Komisyon
 
10. Bütün Yönleriyle Yozgat
 A.Fevzi KOÇ
 
11. Büyükkışla Diye Bir Köy
 Fehmi HALICI
 
12. Cinni Satı
 Yusuf KARAKAYA
 
13. Cönkler (Yozgatlı şairlerin 200 yıl öncesi şiirleri)
 Bahri KOÇOĞLU
 
14. Çamlığın Başında Tüten  Tütün
 İhsan KURT
 
15. Çapanoğulları
 Dr.Özcan MERT
 
16. Çare
 Yusuf KARAKAYA
 
17. Çiçek Çiçek Üstüne
 Bahri KOÇOĞLU
 
18. Deli Düşlerim Dolunay
 Yusuf ÖZCAN
 
19. Delisinden Velisine Yozgat
 Yusuf KARAKAYA
 
20. Dünden Bugüne Çiğdemli   
 Durali DOĞAN
 
21. Dünden Bugüne Körük Köyü
 Hakkı YURTLU
 
22. Dünden Bugüne Yozgat
 Temel SÖNMEZ
 
23. Fenni Divanı
 Dr.A.Şakir ERGİN
 
24. Geçmişten Günümüze AKDAĞMADENİ
 Hakkı YURTLU
 
25. Geçmişten Günümüze Yenifakılı
 İsmet ARSLAN
 
26. Gelenekleriyle Köçek Kömü Köyü
 Celal İLHAN
 
27. Gölgeler
 İsmail BÜYÜKEROL
 
28. Gönül Ummanı
 İsmaiİ  ÖZBEK
 
29. Gülşehri Belediyesi
 Kadir OLCAY
 
30. Gül Şafağı Hüzünleri
 İhsan KURT
 
30. Gülünç Hakikatler
 Mustafa ERANIL
 
31. Gizemi Temmuzda Saklı
 Bekir KOÇAK
 
31. Her  Yönüyle Bahadın
 Arif BAŞ
 
32. Bütün  Yönüyle Eymir
 İsmail ASLAN
 
33. Her Yönüyle Sorgun
 Durali DOĞAN
 
34. Her Yönüyle Yukarısarıkaya  Tarihi
 Aytekin BULUT
 
35. Hoş Kokan Güller
 Osman YÜKSEL
 
36. Islak Damlalar
 Hacı YİĞİT
 
37. İçimdekiler
 Sefil DÖNDÜ
 
38. İlimiz Yozgat
 Kazım ALTINOK
 
39. İstiklal  Savaşı Destanları
 Emil SEVİNÇ
 
40. Kadışehri
 Mustafa KARADAVUT
 
41. Kervan YÜRÜTEN
 Yusuf ÖZCAN
 
42. Kuruluşundan Günümüze Topçu Köyü
 Ahmet MARAŞ
 
43. Küreselleşme Eşliğinde bağlamada Caz Faslı
 İhsan KURT
 
43. Mavi Sevda
 Seyfi ÇELİKKAYA
 
44. Milli Mücadele Döneminde Yozgat
 N.Fahri TAŞ
 
45. Osmanlı Devleti ve Bozok Sancağı
 Komisyon
 
46. Ömür Bir  Bahardır
 Mahmut AÇIKEL
 
47. Sami SARIKAYA
 Çile Yumağım
 
48. Suya Gölge Düşünce
 Atalay ŞAHİNBAKAN
 
49. Suya Zincir Vurulmaz
 Durali DOĞAN
 
50. Sürmeli
 Ertuğrul KAPUSUZOĞLU
 
51 Sorgunlu Sıtkı Baba Divanı
 Dr.Bayram DURBİLMEZ

52. Sürmeli Kızım
 Memduh ŞENOL
 
53. Şakir ARSLAN
 Ellerim Atatürk’le Kenetli
 
54. Tarih Kültür Folklor Şefaatli
 Ertuğrul KAPUSUZOĞLU
 
55. XVI.Yüzyılda Bir Osmanlı Sancağının İskan ve Nüfus Yapısı
 Yunus KOÇ
 
56. Yaşayan Halk Masalları
 Ahmet SARGIN
 
57. Yenifakılı
 İsa SARIASLAN
 
58. Yozgat Fıkraları
 Ertuğrul KAPUSUZOĞLU
 
59. Yozgat Fotoğrafları Albümü
 Ertuğrul KAPUSUZOĞLU
 
60. Yozgat Güler Yüzlü Şehir
 Mustafa USLU
 
61. Yozgat İl Yıllığı-1968-1973-1991-1998
 Komisyon
 
62. Yozgat Manileri
 Vasfi ADİKTİ
 
63. Yozgat Medreseleri Tekke ve Zaviyeleri
 S.Burhanettin KAPUSZUOĞLU
 
64. Yozgat Salnameleri (TEZ)
 Mustafa SEÇKİN
 
65. Yozgat Şair ve Yazarları
 Durali DOĞAN
 
66. Yozgat Şairleri Antolojisi
 Ertuğrul KAPUSUZOĞLU
 
67. Yozgat Şehitler ve Gaziler Albümü
 Komisyon
 
68. Yozgat’ça
 B.KOÇOĞLU- M.KARAASLAN
 
69. Yozgat’ın İncisi Akdağmadeni
 Mustafa SORMAZ
 
70. Yozgat’ın Sosyal ve Ekonomik Durumu
 Prof.Dr.  Erdem KOÇ
 
71. Yüreğim Yayla Çiçeği
 Muhterem ŞAHİN
 
72. Orta Direk Türküsü
 Bahri KOÇOĞLU
 
72. Özgürlüğün Elleri
 Bekir KOÇAK
 
73. Hasret
 İsmail ARSLAN
 
74. Ezanların  Sancısı
 İsmail ARSLAN
 
75. Abbasnâme  (1-2)
 İnan SOYER
 
76. Yozgat Kataloğu  (1-2)
 Ertuğrul KAPUSUZOĞLU
 
77. Yozgat Temettüat Defterleri (1-2)
 Prof.Dr.Ahmet AKGÜNDÜZ Doç.Dr.Sait ÖZTÜRK
 
78. Dinmeyen Gözyaşı
 İsmail ARSLAN

79. Hacca Büyüdü Hatiş Oldu
 Y.Ziya BAHADINLI

80.  Bir Zor Zanaattir Şairlik
 Haydar EROĞLU

81. Kuruluşundan Bugüne Doğankent
 hakkı YURTLU

82. Tarihten Öğütler,Bilgelerden Öğütler ,İki Dünyada Mutluluk Öğütleri,Ehl-i Beyt Ahlakı
 Ziya DEMİREL (Kadıgüllü Köyü)


                                                                                           BÜROKRATLARIMIZ

 Haşim Kılıç  >>> Anayasa başkan vekili
 Aykut Engin Cengiz  >>> İst. Devlet güvenlik Mahkemesi. Baş. Savcısı
 Niyazi Palabıyık  >>> İst.Em.Md. Yardımcısı
 H.Avni Karslıoğlu >>> Başbakanlık özel kalem müdürü
 Ünal Çakır  >>> Silopi Kaymakamı
 Durmuş Şiddetli  >>> Atina konsolosluğu
 Ahmet Kaplan  >>> Florya Polis okulu müdürü.
 Abdullah Tanır  >>> İst. Halk egitim müdürü
 Vehbi Berçil  >>> İst. Tapu böl.müd. yardımcısı
 Ömer Tekin  >>> İzmir ulatırma bölge müdürü
 A.Ahmet Açıkel  >>> Filibe konsolos Muavini
 Necati çetin  >>> Kültür bakanlığı daire başkanı                                                                                     YAZARLARIMIZ
 
Taha Akyol  >>> CNN TURK TV Milliyet gazetesi E.posta
 Saygı ÖZTÜRK  >>> STAR GAZETESİ E.posta
 Emin KOÇ >>>  STAR GAZETESİ   
 Osman Altuğ  >>> Marmara üniversitesi dekanı   
 Ahmet HAKAN  >>> KANAL 7 TV   
 Ekrem DUMANLI  >>> ZAMAN GAZETESİ   


 Murat Yeni  >>> STV kervan programı yapımcısı
CEMİL ÇİÇEK    AKPARTİ
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem Milletvekili

YOZGAT - 1946, Hacı Ahmet, Meliha - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi - İngilizce Orta Fransızca - Serbest Avukat, Yozgat Belediye Başkanı, Anavatan Partisi Kurucu Üyesi - XVIII inci Dönem Yozgat, XX, XXI inci Dönem Ankara Milletvekili - Eski Devlet Bakanı, Adalet Bakanı - Evli, 3 Çocuk.
  ANKARA
 

--------------------------------------------------------------------------------
 

 İLYAS ARSLAN      AKPARTİ
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem Milletvekili

SORGUN - 1956, Süleyman, Fatma - Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi - İktisatçı, Yönetici, İş Adamı - Yibitaş ve Yimpaş Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı - XX nci Dönem Yozgat Milletvekili - Evli, 3 Çocuk
 

YOZGAT
 


--------------------------------------------------------------------------------

MEHMET ÇİÇEK       AKPARTİ
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem Milletvekili

YOZGAT - 1946, Durmuş, Hatice - İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü - Fransızca, Arapça, Farsça - İlahiyatçı - İmam Hatip, İlçe ve İl Vaizi, İlçe Müftüsü, Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri, İl Müftüsü, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı - Evli, 2 Çocuk.
 

YOZGAT
 


--------------------------------------------------------------------------------

 MEHMET ERDEMİR         AKPARTİ
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem Milletvekili

YOZGAT - 1953, Hamza - Elmas - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi - İngilizce - Makina Mühendisi - Belediye Başkanı - Evli, 3 Çocuk.
 YOZGAT
 


--------------------------------------------------------------------------------

BEKİR BOZDAĞ         AKPARTİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem Milletvekili

AKDAĞMADENİ - 1965, Mehmet Duran - Nuriye - Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Yüksek Lisans - Orta Düzeyde İngilizce ve Arapça - Avukat - Diyanet İşleri Başkanlığı İlçe Vaizi, Serbest Avukat - Evli, 2 Çocuk.

 
 YOZGAT
 


--------------------------------------------------------------------------------

MEHMET YAŞAR ÖZTÜRK        AKPARTİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem Milletvekili

SARIKAYA-KARABACAK - 1967, Vahdettin - Behiye - Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü - İngilizce - İşletmeci, İş Adamı - Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi - Evli. 

 

--------------------------------------------------------------------------------
 

EMİN KOÇ       CHP
Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem Milletvekili

SARIKAYA - 1950, Mustafa - Nafiye - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Fransızca - Gazeteci - Star Gazetesi Muhabiri, Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şube Başkanı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi ve Federasyon Delegesi, Parlamento Muhabirleri Derneği Üyesi - Evli, 3 Çocuk. 

 


--------------------------------------------------------------------------------

NUR DOĞAN TOPALOĞLU       AKPARTİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem Milletvekili

YOZGAT - 1937, Ali İhsan - Fatma - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - İngilizce - Mülki İdare Amiri, Yargıç - Vali, Danıştay Üyesi - Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi - Evli, 2 Çocuk.

 


--------------------------------------------------------------------------------

TANER YILDIZ   
Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem Milletvekili

YOZGAT - 1962, Eşref - Emine - İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi - İngilizce - Elektrik Mühendisi - Kayseri ve Civarı Elk.A.Ş. Genel Müdürü - evli, 3 Çocuk.
 KAYSERİ

Bu bilgiler alintidir